یوزف فان اس، که دکترای خود را در رشته عرفان اسلامی از "دانشگاه بُن" دریافت کرده، سالها کرسی استادی «مطالعات اسلامی و سامی» را در "دانشگاه توبینگن" در اختیار داشت. او همچنین در دانشگاه‌های پرینستون، پاریس، آکسفورد و ... به تدریس و تحقیق مشغول بوده است.