ویلیام چیتیک کتاب (های) نویسنده
عشق الهی: ادبیات اسلامی و سیر الی الله
متولد
توضیحات

ویلیام چیتیک استاد مطالعات ادیان در دانشگاه استونی بروک امریکا و نویسنده آثار مهمی در معرفی عرفان و تصوف از جمله: طریقت عاشقانه تصوف؛ طریقت معرفتی تصوف؛ در جستجوی قلب گم‌شده؛ درآمدی بر عرفان اسلامی است.