دیمیتری گوتاس کتاب (های) نویسنده
ابن‌سینا و سنّت ارسطویی؛ درآمدی بر خوانش آثار فلسفی ابن‌سینا
متولد
توضیحات

دیمیتری گوتاس، استاد دانشگاه یِیل امریکا و پژوهشگر متون فلسفیِ عربی-اسلامی است. از دیگر آثار او: تفکر یونانی، فرهنگ عربی، نهضت ترجمه؛ فیلسوفان یونانی در سنّت عربی-اسلامی؛ جهت‌گیری‌های فلسفه ابن‌سینا. اصطلاح‌نامه یونانی-عربی؛ متون حکمی یونانی در ترجمه‌های عربی.