آنا ترزا تیمینکا متولد ،1923 فیلسوف لهستانی تبار آمریکایی ، از مهمترین بنیانگذاران و رئیس موسسه پدیدار شناسی جهانی، و سردبیر مجموعه هوسرلیانا از زمان تأسیس در اواخر دهه 1960 است. در نگارش این کتاب که به سرویراستاری وی منتشر شده برخی محققان و فلاسفه ایران از جمله آیت ا... سید محمد خامنه ای ، دکتر حسین کلباسی اشتری و استاد محمد خواجوی هم مشارکت داشته اند. از دیگر آثار او کتاب «فلسفه اسلامی و پدیدارشناسی غربی» با همکاری غلامرضا اعوانی و نادر البیزری است که دانشگاه کمبریج منتشر کرده و كتاب«پدیدارشناسی و علم در تفکر اروپایی معاصر» 1962 مي باشد.