سارا کوهن کتاب (های) نویسنده
نمادشناسی هنر اسلامی و مسیحی
متولد
توضیحات

سارا کوهن ، دکتری رشته تاریخ و باستان شناسی هنر اسلامی دانشگاه برلین در 2008 و پژوهشگر حوزه هنر چینی و ژاپنی است.