دیوید وایت هاوس کتاب (های) نویسنده
آثار شیشه‌گری اسلامی در موزه شیشه کورنینگ
متولد
توضیحات

دیوید وایت هاوس ، مدیر اجرایی و سرپرست شیشه های باستانی و اسلامی در موزه شیشه کورنینگ است. وی دانش آموخته دکتری باستان شناسی دانشگاه کمبریج است و علاوه بر تألیف مقالات پیرامون شیشه گری اسلامی، فهرست نگار موزه کورنینگ در زمینه اشیاء رومی (3 جلد) و ساسانی و پَسا ساسانی است. وایت هاوس کاوش های متعد باستان شناسی را در انگلستان، ایتالیا، ایران افغانستان و لیبی داشته است.سردبیری مجله «مطالعات شیشه» موزه کورنینگ از سال 1988 از دیگر سوابق اوست.