سعاد اَیَده کتاب (های) نویسنده
اسلام، تجلیات مذهبی، با رویکرد هنری (تجلیات در اسلام)
متولد
توضیحات

سعاد اَیَده ، استاد فلسفه و پژوهشگر حوزه فلسفه دین و فلسفه هنر است. وی مراکشی الاصل بوده و به جهت انتشار کتابی در باب ابن سینا، شناخته شده است.