لیندا کاماروف کتاب (های) نویسنده
هدایای امرای ممالک اسلامی به یکدیگر
متولد
توضیحات

لیندا کاماروف، موزه دار موزه ی هنر لس آنجلس ، و ویراستار و نویسنده کتاب ها و مقالات متعدد در مورد جنبه های مختلف هنر اسلامی است . کتاب معروف او در این زمینه، «سنت تبادل هدایا در هنر اسلامی»، 2012 است.موزه هنر لس آنجلس یکی از مهمترین مجموعه های هنر اسلامی در جهان است و در آن از 1700 اثر هنری شامل لعاب، سرامیک، منبت کاری، شیشه، نسخ خطی ، کاشی نگهداری می شود.