فرهاد ملکیان کتاب (های) نویسنده
اصولی از حقوق کیفری بین‌المللی اسلامی؛ جستجویی تطبیقی
متولد
توضیحات

فرهاد ملکیان متولد 1953 ، موسس و رئیس موسسه بین المللی حقوق جزا در اوپسالای سوئد از 1994 تا به امروز است.