عبدالکریم الدوهنی کتاب (های) نویسنده
جنبه‌های حقوقی و مقرراتی بانکداری اسلامی (با نگرش مقایسه‌ای)
متولد
توضیحات

عبدالکریم الدوهنی، دکتری حقوق از دانشگاه لیدز انگلستان و استاد حقوق دانشگاه نیوکاسل است . علایق پژوهشی وی در زمینه بانکداری اسلامی، و مقررات بانکداری و سرمایه گذاری در انگلستان می باشد. از مهم ترین آثار وی در این زمینة "مبانی بانکداری و مالیه اسلامی" 2010 است.