علي أحمد إسماعیل کتاب (های) نویسنده
فلسفة التصوف و الدعوة إلی اللّه في كتاب مرصاد العباد من المبدأ إلی المعاد
متولد
توضیحات

آقاي علي احمد اسماعيل علي از شاگردان ايران شناس مصري مرحوك عبدالنعيم محمد حسنين است. در حال حاصر وي استاد دانشكده ترجمه دانشگاه الازهر است. از آثار وي مي‌توان به "الشريعه و الحقيقه بين التصوف و الرمز" (ترجمه از فارسي) اشاره كرد. تاب فلسفه التصوف و الدعوه الي ا... في كتاب مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد، ترجمه منقحي از فارسي به عربي است. اين كتاب رساله كارشناسي ارشد آقاي علي احمد اسماعيل علي است كه در 1977 از آن دفاع كرده است. وي در اين كتاب ضمن بررسي دقيق آثار و افكار شيخ نجم‌الدين رازي، ترجمه‌‌اي شايسته از كتاب "مرصاد العباد من المبدأ الي معاد" اثر نجم‌الدين رازي( متوفي 654 هـ) ارائه داده است. اين كتاب توسط ايتراك للنشر و التوزيع در قاهره سال 2002 منتشر شده است.