سهَیل زكّار کتاب (های) نویسنده
الموسوعة الشّاملة في تاریخ الحروب الصّلیبیّة
متولد
توضیحات

دكتر سهيل زكّار در سال 1936 در شهر حمات سوريه به دنيا آمد. سال 1963 از دانشگاه دمشق و سال 1969 از دانشگاه لندن در رشته تاريخ اسلامي فارغ‌التحصيل شد. در حال حاضر در دانشگاه‌هاي دمشق، محمدبن‌عبداله ، قسطنطنيه و صنعا تدريس مي‌كند. وي عضو هيئت نظارت بر بازسازي مسجد اموي دمشق، عضو گروه تاريخ‌نگاري عربي، گروه نظارت بر احداث موزه تاريخ نظامي سرزمين شام و نايب رئيس گروه مورخين عرب در قاهره است. تاكنون از وي بيش از دويست و پنجاه جلد كتاب انتشار يافته است.