بای ایدلمان کتاب (های) نویسنده
زبان‌شناسی ایرانی و اسلاوی؛ روابط تاریخی
متولد
توضیحات

ايدلمان در 1930 در مسكو متولد شد و در 1953 از دانشكده زبان و ادبيات دانشگاه مسكو به درجه ليسانس نايل گرديد. در 1970 از رساله دكتري خود در موضوع زبانهاي ايراني دفاع كرد. در حال حاضر كارشناس ارشد انستيتوي زبان ‌شناسي آكادمي علوم روسيه و استاد دانشگاه مسكو است. وي بيش از 200 كتاب و مقاله در موضوع تاريخ و دستور تطبيقي زبانهاي ايراني تدوين و منتشر كرده است.