آقاي آكي رو ماتسوموتو استاد بخش مطالعات ايراني دانشگاه اوساكا در ايالت هيوكو (ژاپن) و از شاگردان پروفسور توشيكوايزوتسو است. وي تحصيلات دانشگاهي خود را در سالهاي دهه 1350 در تهران پي‌گرفت و سپس در حوزه علميه مشهد به طلبگي پرداخت.