احمد اولدالی کتاب (های) نویسنده
عقل و وحی در اسلام: راه های شناخت در تفسیر فخر رازی بر قرآن کریم
متولد
توضیحات

احمد اولدالی استادیار مطالعات اسلامی در دانشگاه اکس مارسی در فرانسه و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات در مورد جهان عرب و اسلام (IREMAM) است. پژوهش اصلی او بر روی کلام اسلامی، تفسیر قرآن و فقه اسلامی متمرکز است. او دکتری خود را در رشتۀ مطالعات اسلامی از دانشگاه اکس مارسی دریافت کرده و نویسندۀ چندین اثر در باب هرمنوتیک قرآنی، نظریۀ فقه و اقلیت‌های دینی در جهان اسلام در دورۀ میانه است. جدیدترین اثر او کتابی با عنوان «عقل و وحی در اسلام» (بریل، 2019) و موضوع پژوهش وی در حال حاضر درک و رواج تفاسیر عقلی فخرالدین رازی است.