وِندی اِم. کِی. شاو کتاب (های) نویسنده
هنر «اسلامی» چیست؟ در میانۀ ادراک و دین
متولد
توضیحات

وِندی اِم. کِی. شاو (دکتری از دانشگاه کالیفرنیا، 1999) استاد تاریخِ هنرِ فرهنگ‌های اسلامی در دانشگاه آزاد برلین است. وی نویسندۀ کتاب «صاحبان و تصاحب شدگان: موزه‌ها، باستان‌شناسی و تجسم تاریخ در اواخر امپراطوری عثمانی» (انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، 2003)، «نقاشی عثمانی: بازتاب‌های هنر غربی از امپراطوری عثمانی تا جمهوری ترکیه» (انتشارات آی. بی. توریس، 2011)، و «عشق به نوشتن» (انتشارات روتلِج، 2021) است. کتاب «هنر «اسلامی» چیست؟ میان دین و ادراک» (انتشارات دانشگاه کمبریج، 2019) رتبه‌ای افتخارآفرین را در جایزۀ کتاب آلبرت حورانیِ موسسه مطالعات خاورمیانه در سال 2020 دریافت کرده است.