لی لینگ کتاب (های) نویسنده
یادداشت های پارس (2ج)
متولد
توضیحات

لی لینگ استاد علوم انسانی در دانشگاه پکن چین از سال 1985 و عضو افتخاریِ فرهنگستان هنر و علوم آمریکا است. او علاقۀ بسیاری به باستان‌شناسی چینی، کتیبه شناسی، و ادبیات آغازین چینی دارد. وی کارشناسی ارشد خود را از گروه باستان‌شناسیِ دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی آکادمی علوم اجتماعی چین دریافت کرد. لی‌لینگ آثار بسیاری در زمینۀ ادبیات چینی، تاریخ و حکاکی‌های برنز و دست‌نویس‌های بامبو و ابریشمی دارد. از جملۀ این آثار مجموعه کتاب «ادبیات، زبان و تاریخِ ما»، «چین ما» و «دست‌نویس‌های ابریشمیِ چو» به انگلیسی و چینی است. «یادداشت‌های پارس» از جمله آثار اوست که اخیراً منتشر شده است.