انتصار رب، که سابقة همکاری با دپارتمان مطالعات خاور میانة دانشگاه پرینستون و دانشکده علوم و هنرهای دانشگاه جرج واشینگتون را در کارنامه دارد اکنون استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا و نیز مدیر برنامه مطالعات حقوق اسلامی است. وی با سابقة بیش از شانزده سال پژوهش در زمینة حقوق اسلامی، استاد پیوسته تاریخ و استاد مطالعات عالی ردکلیف دانشگاه هاروارد است.