کریستینه نوله - کریمی کتاب (های) نویسنده
مرواریدی در درون خودش: هرات و نقشه‌برداری خراسان (سده‌های ۱۵-۱۹ م.)
متولد 2010
توضیحات

کریستینه نوله ـ کریمی، پژوهشگری آلمانی تبار است که در آمریکا رشد و نمو یافته. او با مهندسی افغان‌تبار ازدواج کرده و فارسی را به شایستگی می‌داند؛ لذا در استفاده از منابع فارسی در زمینة پژوهشی خود «تاریخ خراسان پس از تیموری و افغانستان جدید» موفق بوده است. او مدرک دکتری خود را از دانشگاه برکلی دریافت کرده و موضوع رسالة وی، «دولت و قبلیه در افغانستان سده نوزدهم میلادی» به پیدایش افغانستان اختصاص دارد. او در حال حاضر «پژوهشگر موسسه مطالعات ایرانی آکادمی علوم اتریش» است.