ژوستین لاندو کتاب (های) نویسنده
موزون و عقلانی: خوانش مقایسه‌ای دو رساله فارسی قرن 13 میلادی در فن شاعری
متولد 2010
توضیحات

ژوستین لاندو کارشناسی ارشد «ادبیات فرانسه» را از دانشگاه سوربن دریافت کرد و در دسامبر 2012 از رسالة دکتری خود با راهنمایی استاد ادبیات تطبیقی یان ریشار عضو هیئت علمی موسسه مطالعات ایرانی دانشگاه سوربن جدید- پاریس دفاع کرد. او به زبان و فرهنگ فارسی و کردی آشنایی دارد. چنانکه خود می‌گوید آواهای موزونی که از زبان یک دختر بچه ایرانی شنیده، او را به پژوهش دربارۀ شعر فارسی ترغیب کرده است. وی در حال حاضر پژوهشگر موسسه مطالعات ایرانی آکادمی علوم اتریش است.