دزموند دورکین - مایسترنست کتاب (های) نویسنده
دستور زبان پارتی و پهلوی (فارسی میانه)
متولد
توضیحات

دزموند دورکین، پژوهشگر دقیق و سختکوش حوزۀ زبانهای ایرانی است. وی در دانشگاه مونستر به تحصیل در زبان های هند و اروپایی پرداخت؛ سپس به تحقیق در باب زبان‌های مربوط به مسیر جاده ابریشم روی آورد. وی در سال 2007 در آکادمی علوم برلین به تحقیق آثار مانوی شرقانی مشغول شد. این محقق برجسته در سال‌های اخیر نیز به تدریس و تحقیق مطالعات ایرانی در دانشگاه آزاد برلین اشغال داشته است.