هِمینگ یورگنسِن کتاب (های) نویسنده
یخچال‌های ایران؛ کجا، چگونه و چرا
متولد
توضیحات

هِمینگ یورگنسِن، فارغ التحصیل دانشگاه کپنهاگ و مهندس و مدیر پروژه های عمرانی است که از 1964 تا 1978 در ایران زندگی و کار کرده است.