قرآن‌های عصر اموی پدیدآور
فرانسوا دروش
ناشر انتشارات بریل تاریخ انتشار 2014 محل انتشار US شابک 9789004255654 موضوع
معارف اسلامی
تاریخ اسلام
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   23

توضیحات

اين اثر به بررسي جوانب مختلفِ تاريخ‌گذاري، مصحف‌شناسي، نگارش، رسم‌الخط، تنوع کاتبان، علائم وقف و ابتدا، عَدّ الآي، بسمله، قرائات مختلف، تذهيب، سرسوره‌ها و ساير ويژگي‌هاي کهن‌ترين مصاحف موجود از قرآن در جهان امروز مي‌پردازد. مهم‌ترين اين مصاحف عبارتند از: مصحفِ پاريس‌ـ‌پِتِرزبورگ، مصحف صنعاء 1، مصحف اموي دِمَشق، مصحف اموي فُسطاط، مصحف اموي صنعاء، مصحف کتابخانه‌ي بريتانيا، مخطوطات کتابخانة ملي فرانسه، کتابخانه‌ي ملي روسيه در سن‌پترزبورگ، ديگر برگ‌نوشته‌هاي کهن باقي‌مانده در دارالمخطوطات مسجد جامع صنعاء، و چندين مصحف و قطعه‌ي قرآني از استانبول، فسطاط و قيروان. وي کوشیده تاريخ‌گذاري روشني از تمام تغييرات و تحولات صورت گرفته بر روي اين متون ارائه دهد و در اين راه ترکيبي از فنون مختلف از جمله خط‌شناسي، تاريخ هنر، نسخه‌شناسي، کتيبه‌شناسي، و سير تحول رسم‌الخط قرآني را به‌کار مي‌گيرد.