ترجمه قرآن کریم به زبان روسی پدیدآور
ناظم زینال‌اف
ناشر مرکز ترجمه قرآن کریم تاریخ انتشار 2015 محل انتشار RU شابک 978600925439 موضوع
معارف اسلامی
ترجمه متون اسلامی
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   23

توضیحات

این اثر اولین ترجمه قرآن کریم به زبان روسی است که توسط مترجمی شیعی انجام شده است. مترجم کوشیده است این اثر را از نواقص و اشکالات ترجمه‌هایی که پیشتر از سوی افراد غیر متخصص انجام شده بود، به دور نگاه دارد. این ترجمه دو روش اصلی را در خود جمع کرده؛ روش ترجمه تحت‌اللفظی و ترجمه به معنی. در ترجمه فعلی در حد امکان از کلمات اصیل روسی استفاده شده و همچنین به ریشة کلمات در زبان مبدأ و زبان مقصد توجه بسیار شده است.