شاهنامه پدیدآور
حکیم ابولقاسم فردوسی
نعمت یلدریم
ناشر کابالجی تاریخ انتشار 2016 محل انتشار TR شابک 0 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   24

توضیحات

شاهنامه فردوسی، حماسه ملی ایران، با توجه به برجستگی‌های بسیارش به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. نخستین بار، ترجمه بخش‌هایی از این اثر سترگ به زبان ترکی حدود هفت دهه پیش انجام شد. اما اثر پیش رو ترجمه‌ای کامل از شاهنامه به زبان ترکی است. برای ارتقای دقت ترجمه و نیز اطمینان از صحت ترجمه، از نسخه‌های فارسی متفاوت از شاهنامه و نیز سایر منابع و فرهنگ‌ها و کتبی که درباره شاهنامه بود و در این زمینه مفید واقع می‌شد، بهره گرفته شده است. ترجمه این اثر بزرگ به زبان ترکی دستاوردی مهم برای آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان ترک‌زبان با این میراث ارزشمند انسانی و بهره‌گیری از آن است.