فراتر از رؤیاهای مکتب ‌خانه‌ای: حیات و آثار علی بن محمد جرجانی (متوفی816/1413) پدیدآور
یوزف فان اس
ناشر هاراسوویتس تاریخ انتشار 2013 محل انتشار DE شابک 9783447068215 موضوع
فرهنگ و تمدن اسلامی
دوره (ها)
   22

توضیحات

این کتاب تک نگاری ای است در باره شرح احوال و فهرست موضوعی آثار دانشمند ایرانی زین الدین علی بن محمد جرجانی معروف به میر سید شریف جرجانی. فان اس در این کتاب نخست به شرح احوال جرجانی، دوران جوانی او و نیز مسافرت های وی برای کسب علم به شهرهای مختلفی همچون قاهره می پردازد و از اساتید او نیز یاد می کند و در نهایت دوران اقامت اجباری او در سمرقند را شرح می دهد. فصل دوم به تالیفات جرجانی اختصاص دارد. مولف در این بخش پس از مقدمه ای عمومی، آثار جرجانی را ذیل موضوعات مختلف معرفی می کند و گاه به دست نویس ها و چاپ های هر اثر اشاره دارد. او آثار جرجانی را ذیل این موضوعات دسته بندی کرده است: قرآن، علوم بلاغی، فقه، حدیث، کلام، اصول حدیث، آداب البحث، منطق، الهیات، ریاضیات، نجوم، صرف و نحو، آثار چند دانشی، اصطلاح شناسی و تصوف. از خانواده، اطرافیان و شاگردان جرجانی در فصل سوم یاد شده است. کتابشناسی منابع و فهرست اعلام پایان بخش کتاب هستند.