چرا غرب از اسلام می‌ترسد؛توضیحی در باب مسلمانان در دمکراسیهای لیبرال پدیدآور
جاکلین سزاری
ناشر پالگِرِیو مک‌میلان تاریخ انتشار 2013 محل انتشار US شابک 9781403969538 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   22

توضیحات

کتاب حاصل تحقیقات میدانی روش‌مند و منسجم این پژوهشگر برجسته است. هدف این تحقیق گسترده، کشف و تحلیل علل اسلام‌هراسی در اروپا و ایالات متحده بوده است. این تحقیقات وسیع میدانی در کشور‌های فرانسه، آلمان، انگلستان، هلند و آمریکا صورت گرفته است و مسلمانان معتقدی را بررسی کرده که به عنوان شهروند در محیط سکولار این کشورها زندگی می‌کنند. کتاب مذکور مشتمل بر دو بخش مجزاست: بخش اول به گزارش داده‌های استخراج شده در طی این تحقیقات اختصاص یافته است. بخش دوم متمرکز بر تحلیل و بررسی این داده‌هاست. تمام تلاش نویسنده در این اثر مصروف پاسخ به همین سوال مهم است که چه چیزهایی موجب ترس غرب از اسلام شده است. وی با استفاده از نتایج آماری داده‌های تحقیق، ترس غربیان از اسلام را، نه از تعالیم و آموزه‌های آن، بلکه از پیشداوری‌های نادرست، فعالیت گروه‌های تندرو اسلامی و سلفی، نقد‌ها و واکنش‌های مسلمانان به مساله‌ی سکولاریسم و حوادثی نظیر 11 سپتامبر می‌داند. مزیت میان‌رشته‌ای بودن کتاب و داده‌ها و تحلیل‌های ارزشمند آن این اثر را به مرجعی مهم برای تحقیقات دیگر و نیز منبعی مطمئن برای سیاست‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل کرده است.