اقتصاد و مالیه اسلامی؛ یک تحقیق معرفت‌شناختی پدیدآور
مسعود العالم چودری
ناشر اِمِرالد تاریخ انتشار 2011 محل انتشار None شابک 9780857247216 موضوع
اقتصاد اسلامی
دوره (ها)
   20

توضیحات

این کتاب از مطالعات پیشگام در حوزه معرفت شناسیِ اقتصاد اسلامی است و کوشیده تا در مقایسه ای تطبیقی، برتری نظریات اقتصاد اسلامی بر نظریات رایج در ادبیات اقتصاد سیاسی را براساس روش شناسی و معرفت شناسی اقتصاد نشان دهد. مولف که پیشتر، مجموعه 5 جلدی مهم خود با عنوان «علم و معرفت شناسی در قرآن»(2008-2006) را منتشر کرده ، کوشیده تا نتایج معرفت شناختی این مجموعه را در حوزه اقتصاد سیاسی اسلامی دنبال کند. وی از پیشگامان طرح نظری اقتصاد سیاسی اسلامی است و علاقه ویژه ی او مواجهه ای معرفت شناسی با مدل های ریاضی و آماری اقتصاد سیاسی اسلامی مي باشد.