هدایای امرای ممالک اسلامی به یکدیگر پدیدآور
لیندا کاماروف
ناشر ییل تاریخ انتشار 2011 محل انتشار None شابک 9780300171105 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   20

توضیحات

کتاب به موضوعی بی سابقه پرداخته و آن بررسی تاثیرات فرهنگی، هنری، جامعه شناختی و حتی سیاسی هدایایی است که میان اُمرای ممالک اسلامی، روم شرقی، اروپای غربی و آسیای شرقی، ردّ و بدل می شده است. این فهرست مصور، برای اولین بار به سنّت هدیه دادن و تأثیر آن بر توسعه هنر در جهان اسلامی پرداخته است و در آن 240 اثر هنری به صورت مصوّر ارائه و شرح شده است. بازه ی زمانی که این اثر به آن پرداخته از قرن (2 تا 13 هجری) 8 تا 19 میلادی می باشد. سنّت هدیه ، دارای ابعاد گوناگون دیپلماتیک، مذهبی و حتی تاثیرگذار در حوزه روابط بین فردی است و این مجموعه نشان می دهد که چگونه تبادل هدایا نقش مهمی در توسعه و ترویج و جذب اَشکال هنری مختلف در داخل و خارج قلمرو تمدن اسلامی ایفاء کرده است.