اسلام، هنر و معماری پدیدآور
مارکوس هاستین
ناشر اولمان تاریخ انتشار 2011 محل انتشار None شابک 9783833161070 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   20

توضیحات

این اثر ضمن نگاه تفضیلی به سیر تاریخی سلسله ها و مناطق مختلف تمدن اسلامی، تنوع اشکال بیان هنری در این تمدن از آغاز تا به امروز نشان داده شده است ؛ از عناصر تزئینی بناها و ساختمان ها تا خوشنویسی و آرایش اشیاء روزمره و ...هنر «تذهیب» که به نظر ویراستاران ، مشخصۀ اصلی هنر اسلامی است. این کتاب به بررسی اجمالی آثار اکتفاء نکرده و کوشیده تا از خلال بررسی تطور آثار هنری ، به ابعاد جامعه شناختی و فرهنگی آن در تمدن اسلامی هم پردازد.