جنبه‌های حقوقی و مقرراتی بانکداری اسلامی (با نگرش مقایسه‌ای) پدیدآور
عبدالکریم الدوهنی
ناشر راتلج تاریخ انتشار 2011 محل انتشار None شابک 9780415555159 موضوع
اقتصاد اسلامی
دوره (ها)
   20

توضیحات

این کتاب در ادامة مطالعات مربوط به بانکداری اسلامی است که در ده سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. نویسنده ، کوشیده تا نگاهی جامع به جنبه های حقوقی و نظارتی قوانین مالیه اسلامی داشته باشد. بررسی تاریخی پیدایش بانکدار اسلامی و توسعه آن در کشورهای اسلامی از سویی و بحث در باب وضع بانکداری اسلامی در انگلستان و موقعیت قانونی و حقوقی بانکداری اسلامی در این کشور از سوی دیگر بخش قابل ملاحظه ای از کتاب را به خود اختصاص داده است. مروری بر تجربه مالزی در بانکداری اسلامی، و الزامات قانونی و حقوقی آن متناسب با آن هم از دغدغه های نویسنده کتاب بوده است.