فلسفة التصوف و الدعوة إلی اللّه في كتاب مرصاد العباد من المبدأ إلی المعاد پدیدآور
علي أحمد إسماعیل
ناشر إیتراك للنشر والتوزیع تاریخ انتشار 2002 محل انتشار None شابک 9789775723680 موضوع
تصوف و عرفان
دوره (ها)
   11

توضیحات

مباحث اين كتاب در دو بخش تدوين شده كه بخش اول آن عبارت است از: زندگي شيخ نجم‌الدين، آثار شيخ نجم‌الدين، انديشه شيخ و اعتقادات وي؛ بخش دوم : ترجمه ديباچه كتاب مرصاد العباد، ترجمه باب اول تا آخر كتاب (باب پنجم)