فراسوی حجاب؛ زنان مسلمان در ایران پدیدآور
ماری كلود لوتران
ناشر هارماتان تاریخ انتشار 2002 محل انتشار None شابک 9782747533966 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   11

توضیحات

فراسوي حجاب به بررسي مسأله حجاب و پوشش اسلامي در مقوله فرهنگ پرداخته است. اساس پژوهشي اين اثر بر احكام اسلامي در خاورميانه استوار است و به هيچ وجه در پي صحت و سقم مسأله حجاب نيست و بيشتر در پي جمع تجارب شخصي و ديدگاههاي مختلف (جامعه شناسي، تاريخي ، ديني...) و نظرسنجي و بررسي واقعيات زنان مسلمان است. اين كتاب اثري از خانمها ماري- كلودلوتران و بهجت يزدخواستي است كه شركت انتشاراتي لارماتان در مجموعه مطالعات خاورميانه خودمنتشر كرده است.