تئاتر سنّتی تاجیكان (فارسی زبانان) پدیدآور
نظام نورجان اف
ناشر نشر دوشنبه تاریخ انتشار 2002 محل انتشار None شابک 0 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   11

توضیحات

كتاب تئاتر سنتي تاجيكان نتيجه تلاش 30 ساله وي در فرهنگ عامه مردم تاجيك است كه براساس تحقيقات ميداني و شفاهي و منابع مكتوب گرد آمده است . در اين كتاب كه بيانگر هنرهاي عامه مردم ايران زمين و آسياي ميانه در موضوعات نقاشي، مجسمه سازي، خيمه شب‌بازي، موسيقي ،‌چشنها و بازيهاي مرسوم در چشنها، نقاشي كروه‌ها، مراسم سوگواري فلكوريك مي‌باشد، مؤلف كوشيده است با زبان روان و با نگاهي علمي و مستند بحث‌هاي خود را پيش ببرد.