زبان‌شناسی ایرانی و اسلاوی؛ روابط تاریخی پدیدآور
بای ایدلمان
ناشر انتشارات ادبیات شرق تاریخ انتشار 2002 محل انتشار None شابک موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   11

توضیحات

كتاب زبان‌شناسي ايراني و اسلاوي: روابط تاريخي از نمونه‌ كارهاي جدي و جديد است كه خانم ايدلمان در موضوع قرابت و تاريخ مشترك زبانهاي ايراني و اسلاوي نوشته است. اين كتاب وپژگي‌هاي مشترك زبانهاي ايراني و اسلاوي و حتي زبانهاي اقوام كرانه بالتيك، جنبه‌هاي تاريخي آواشناسي ، مورفولوژي ، صرف و نحو و واژه‌هاي مشترك را بررسي مي‌كند. اين كتاب توسط انتشارات ايزدتل بيسكايا در مسكو منتشر شده است. عناوين اصلي عبارتند از: پيشگفتار ، مقدمه ، توصيف زبانها، آواشناسي و آواپژوهشي، الگوهاي زباني، نحو ، نظام تكيه صداها ، مورفولوژي صرفي، مرفولوژي و نحو، نمايه، واژه‌نامه‌ها، نتيجه‌گيري ، ضمائم.