یادداشت های پارس (2ج) پدیدآور
لی لینگ
ناشر سن لیان تاریخ انتشار 2019 محل انتشار None شابک 0 موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   28

توضیحات

این اثر که عمدتاً مبتنی بر اطلاعات باستان‌شناختی و فرهنگ تمثل‌یافتۀ ایران باستان است، حکومت هخامنشی را از جوانب متعددی بررسی می‌کند، و در هر کجا که مجال می‌یابد، آن را با حکومت‌های نخستین چینی از لحاظ سیاسی و تاریخی مقایسه می‌کند. این اثر دو بخش اصلی دارد که هر کدام شامل ده فصل به اضافۀ دو بخشِ بحث در قسمت اول و ضمائم در قسمت دوم است. بخش اول به تاریخ و جغرافیای حکومت هخامنشی می‌پردازد، از جمله: توالی و تداوم قدرت آن، پایتخت‌ها، واحدهای استانی، قلمرو، حمل و نقل، نوشتار، قانون، عرف، اقتصاد و دین. بخش دوم به اطلاعات باستان‌شناختی و هنری مربوط به حکومت هخامنشی، با تمرکز خاص بر روی قصرهای سلطنتی و مقبره‌ها هنگام بررسی نقوش حک شدۀ سنگی، نقاشی‌های روی آجرهای براق، سفالینه‌های طلا و نقره و نقوش حیوانی در هنر ایرانی می‌پردازد. در طول این اثر به پیچیدگیِ چشم‌انداز سیاسی و جغرافیایی حکومت ایران، ویژگی‌های خاصِ اتحادِ مناطق گوناگون و وسیع آن، و ارتباطات آن با چین از لحاظ مبادلۀ کالا، دین و حتی گونه‌های گیاهی و حیوانی تاکید شده است. این اثر در معرفی تاثیرگذارِ ایران هخامنشی و تحلیل دقیق جوانب گوناگون آن برای خوانندگان چینی در نوع خود اولین است. این کتاب برای نشان‌دادنِ چهرۀ حکومت باستانی ایران که برای خوانندگان چینی تقریباً بیگانه است، نه تنها از اطلاعات باستان‌شناختی ایران و چین استفاده می‌کند، بلکه به بررسی گسترۀ دامنه‌داری از پژوهش‌های ایران‌شناختی نیز می‌پردازد. شایان ذکر است که یادداشت‌های مربوط به نویسنده، مندرج در بخشِ دوم، ضمن ثبت روند این اثر به وسیلۀ گرد‌آوری اطلاعات از سراسر جهان، کلِ این پژوهش را در بستر مطالعات دانشگاهی معاصر ما قرار می‌دهد.