برگزیدگان دوره ۱۱

فلسفة التصوف و الدعوة إلی اللّه في كتاب مرصاد العباد من المبدأ إلی المعاد پدیدآور
علي أحمد إسماعیل
ناشر إیتراك للنشر والتوزیع شابک 9789775723680 موضوع
تصوف و عرفان
دوره (ها)
   11

الموسوعة الشّاملة في تاریخ الحروب الصّلیبیّة پدیدآور
سهَیل زكّار
ناشر دارالفكر شابک موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   11

فلسفه وحی از نظر ملاصدرا پدیدآور
كریستین ژامبه
ناشر فایار شابک 9782213613765 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   11

فراسوی حجاب؛ زنان مسلمان در ایران پدیدآور
ماری كلود لوتران
ناشر هارماتان شابک 9782747533966 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   11

تئاتر سنّتی تاجیكان (فارسی زبانان) پدیدآور
نظام نورجان اف
ناشر نشر دوشنبه شابک 0 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   11

زبان‌شناسی ایرانی و اسلاوی؛ روابط تاریخی پدیدآور
بای ایدلمان
ناشر انتشارات ادبیات شرق شابک موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   11