برگزیدگان دوره ۲۰

اقتصاد و مالیه اسلامی؛ یک تحقیق معرفت‌شناختی پدیدآور
مسعود العالم چودری
ناشر اِمِرالد شابک 9780857247216 موضوع
اقتصاد اسلامی
دوره (ها)
   20

نمادشناسی هنر اسلامی و مسیحی پدیدآور
سارا کوهن
ناشر بریل شابک 9789004186637 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   20

شاهکارهایی از بخش هنر اسلامی در موزه هنر متروپولیتن پدیدآور
مریم اختیار
ناشر موزه هنر متروپُلیتن شابک 9780300175851 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   20

آثار شیشه‌گری اسلامی در موزه شیشه کورنینگ پدیدآور
دیوید وایت هاوس
ناشر هِدسون هیلز شابک 9781555953553 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   20

اسلام، تجلیات مذهبی، با رویکرد هنری (تجلیات در اسلام) پدیدآور
سعاد اَیَده
ناشر سی.ان.ار.اس شابک 9782271069863 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   20

هدایای امرای ممالک اسلامی به یکدیگر پدیدآور
لیندا کاماروف
ناشر ییل شابک 9780300171105 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   20

اسلام، هنر و معماری پدیدآور
مارکوس هاستین
ناشر اولمان شابک 9783833161070 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   20

اصولی از حقوق کیفری بین‌المللی اسلامی؛ جستجویی تطبیقی پدیدآور
فرهاد ملکیان
ناشر بریل شابک 9789004203969 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   20

جنبه‌های حقوقی و مقرراتی بانکداری اسلامی (با نگرش مقایسه‌ای) پدیدآور
عبدالکریم الدوهنی
ناشر راتلج شابک 9780415555159 موضوع
اقتصاد اسلامی
دوره (ها)
   20