برگزیدگان دوره ۲۲

ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی پدیدآور
تاتسوئیچی ساوادا
ناشر مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی شابک 9786009254323 موضوع
ترجمه متون اسلامی
دوره (ها)
   22

یخچال‌های ایران؛ کجا، چگونه و چرا پدیدآور
هِمینگ یورگنسِن
ناشر انتشارات مزدا شابک 978156859269 موضوع دوره (ها)
   22

فراتر از رؤیاهای مکتب ‌خانه‌ای: حیات و آثار علی بن محمد جرجانی (متوفی816/1413) پدیدآور
یوزف فان اس
ناشر هاراسوویتس شابک 9783447068215 موضوع
فرهنگ و تمدن اسلامی
دوره (ها)
   22

این و آن؛ نگاهی به مآخذ ملل و نحل اسلامی پدیدآور
یوزف فان اس
ناشر والتردو گریتر شابک 9783110215779 موضوع
معارف اسلامی
دوره (ها)
   22

قرآن به روایت قرآن: واژگان و مجادلات قرآنی ناظر به خود قرآن پدیدآور
آن- سیلوی بوالیوُ
ناشر بریل شابک 9789004250642 موضوع
علوم قرآنی
حدیث
دوره (ها)
   22

مجاهده در راه خدا: جهاد و شهادت در اندیشه‌ی اسلامی پدیدآور
اسماء افسرالدّین
ناشر انتشارات دانشگاه آکسفورد شابک 9780199730933 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   22

چرا غرب از اسلام می‌ترسد؛توضیحی در باب مسلمانان در دمکراسیهای لیبرال پدیدآور
جاکلین سزاری
ناشر پالگِرِیو مک‌میلان شابک 9781403969538 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   22

عشق الهی: ادبیات اسلامی و سیر الی الله پدیدآور
ویلیام چیتیک
ناشر انتشارات دانشگاه ییل شابک 9780300185959 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   22

تاریخ الشّیعة فی لبنان پدیدآور
سعدون حماده
ناشر دارالخیال للطباعة والنشر والتوزیع شابک 0 موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   22

ابن‌سینا و سنّت ارسطویی؛ درآمدی بر خوانش آثار فلسفی ابن‌سینا پدیدآور
دیمیتری گوتاس
ناشر انتشارات بریل شابک 9789004255807 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   22