برگزیدگان دوره ۲۴

شاهنامه پدیدآور
حکیم ابولقاسم فردوسی
نعمت یلدریم
ناشر کابالجی شابک 0 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   24

منابع سانسکریت، سریانی و فارسی کتاب رازی (الحاوي في الطبّ) پدیدآور
الیور کال
ناشر بریل شابک موضوع
تاریخ علم در اسلام
تاریخ علم در ایران
دوره (ها)
   24

دوازده انسان معصوم: امامان و بنای تشیّع پدیدآور
متیو پیرس
ناشر انتشارات دانشگاه هاروارد شابک موضوع
تاریخ اسلام
علم كلام
دوره (ها)
   24

راه میانهٔ اعتدال در اسلام: اصل قرآنی وسطیة محمدهاشم کمالی پدیدآور
محمد هاشم کمالی
ناشر انتشارت دانشگاه آکسفورد شابک موضوع
معارف اسلامی
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   24

نمادهای قدرت: پارچه‌های فاخر از سرزمین‌های اسلامی (از قرن ۷ تا ۲۱) پدیدآور
لوئیز مکی
ناشر موزه هنر کلیولند و انتشارت دانشگاه ییل شابک 0 موضوع
هنر و معماری اسلامی
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   24

اسرار التوّحید (ترجمه اسپانیایی) پدیدآور
محمد بن منور
خواکین رودریگز باگاس
ناشر ماندالا شابک 0 موضوع
ترجمه متون اسلامی
تصوف و عرفان
دوره (ها)
   24

تاریخ معماری ایران پدیدآور
ولفرام کلایس
ناشر انتشارت دیتریش رایمر شابک 0 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   24

فرجام‌شناسی و کیهان‌شناسی: پیوندگاه مفهومی نظام دینی زرتشتیان پدیدآور
میهائیلا تیموش
ناشر نجمن توسعه مطالعات ایران شابک 0 موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   24

خودآگاهی در فلسفه اسلامی پدیدآور
یاری کائوکوا
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج شابک 0 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   24

عشق به بیگانگان: آنچه شش دانشجوی مسلمان از لندن دوران جین آستین آموختند پدیدآور
نایل گرین
ناشر انتشارات دانشگاه پرینستون شابک 9780691168326 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   24