برگزیدگان دوره ۲۵

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء (٣٩-٤١): رساله هشتم تا رساله دهم از بخش سوم در موضوع نفس و عقل پدیدآور
کارملا بافیونی
اسماعیل ق. پوناوالا
ناشر دانشگاه آکسفورد با همکاری موسسه مطالعات اسماعیلی شابک 0 موضوع
فلسفه
فرهنگ و تمدن اسلامی
دوره (ها)
   25

برگرفت شاهنامه به عنوان آئینه‌ای برای پادشاهان در سده‌های میانی پدیدآور
نسرین عسکری
ناشر بریل شابک 0 موضوع
شعر و ادب فارسی
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   25

چالش اسلام: رویکردهای تقرب‌‌‌بخش مسیحی پدیدآور
کلاوس فون اشتوش
ناشر انتشارات: فردیناند شونینگ شابک 0 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   25

کاشی در معماری قرن 15 میلادی ایران: هنرهای سلسله قراقویونلو و آق قویونلو پدیدآور
ساندرا اوب
ناشر انتشارات: دانشگاه پاریس-سوربن شابک 0 موضوع
هنر و معماری ایرانی
دوره (ها)
   25

انتقال دانش در گفتگو: پژوهشی در باب محاورات ادوار نخستین اسلام پدیدآور
رگولا فورستر
ناشر بریل شابک 0 موضوع
فرهنگ و تمدن اسلامی
دوره (ها)
   25

تصحیح و ترجمه تنسوق نامه: کتاب نفیس ایلخانی در علوم وفنون ختایی پدیدآور
شی گوآنگ
ناشر انتشارات دانشگاه پکینگ شابک 0 موضوع
تاریخ علم در ایران
تاریخ ایران
دوره (ها)
   25

کوه‌نشینان خاور نزدیک در عهد باستان: زاگرس‌نشینان در هزاره نخست پیش از میلاد پدیدآور
سیلویا بالاتی
ناشر هاراسوویتز شابک 0 موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   25

وضعیتی از آمیختگی: مسیحیان، زرتشتیان، و فرهنگ سیاسی ایران در عهد باستان متأخر پدیدآور
ریچارد ارنست پین
ناشر انتشارات دانشگاه کالیفرنیا شابک 0 موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   25