برگزیدگان دوره ۴

دائرة‌المعارف جهان اسلام در عصر حاضر پدیدآور
جان ل. اسپوزیتو
ناشر انتشارات دانشگاه آکسفورد شابک 9780195066135 موضوع
کلیات
دوره (ها)
   4

فهرست منابع اسلامی پدیدآور
سی. اچ. بلینی
ناشر بوکر شابک موضوع
کلیات
دوره (ها)
   4

فردوسی (رمان تاریخی به زبان فارسی تاجیكی ) پدیدآور
ساتم الغ‌زاده
ناشر عرفان شابک موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   4