برگزیدگان دوره ۵

دانشنامه تاریخ علوم عربی- اسلامی پدیدآور
رشدی راشد
ناشر راتلج شابک 9780415020633 موضوع
کلیات
دوره (ها)
   5

از بغداد تا بارسلون پدیدآور
خولیو سامسومویا
ناشر انتشارات دانشگاه بارسلونا شابک 0 موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   5

تاریخ امپراتوری پارس (هخامنشی) از كوروش تا اسكندر پدیدآور
پی‌یر بریان
ناشر فایارد شابک 9782213596679 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   5