خبرهاگزارش اجمالی بیست وششمین دورۀ جایزۀ جهانی كتاب سال

در این دوره پس از گزینش اولیه از میان بیش از 2700 عنوان كتاب شناسایی شده با موضوعات مختلف مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی، 244 اثر در دو بخش مذکور توسط بیش از 92 داور مورد ارزیابی قرارگرفت و سرانجام از بین 28 اثر راه یافته به مرحله پایانی، با مشورت هیات علمی، 9 کتاب به عنوان آثار برگزیده این دوره معرفی گردید.


نتیجه نخستین دوره جایزه ابن‌سینا پژوهی

با تشکر از تمامی پژوهشگرانی که آثار خود را برای ما ارسال کردند، متاسفیم که به عرض برسانیم هیأت داوران هیچ رساله ای را شایسته دریافت این جایزه تشخیص نداد. اما خوشحالیم که اعلام کنیم دو رساله زیر شایسته تقدیر شناخته شدند: عنوان: جایگاه تجربه در روش شناسی علمی ابن سینا عنوان: خوانش دیدگاه ابن سینا درباره ضرورت قوانین طبیعت با نظر به ذات‌باوری معاصراز برندگان جایزه جهانی کتاب سال در برلین تقدیر شد

در حاشیه کنفرانس بین المللی «هزاره مدسه مکتب شیعه» از تعدادی از برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال از جمله آقایان جوزف فان اس، دزموند دورکین مایستررنست، گرهارد باورینگ و ولفرام کلایس از ایران و اسلام‌شناسان برجسته تقدیر شد.