خبرها
فراخوان نخستین دوره جایزه منطقه‌ای کتاب سال

دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و ایرانی در حوزه منطقه روس زبان، نخستین جایزه منطقه‌ای کتاب سال را در سه بخش تألیف، ترجمه و تصحیح، و در میان آثاری که برای اولین بار طی دو سال قبل میلادی(2015- 2014) به زبان روسی در کشورهای مشترک المنافع چاپ شده است برگزار می‌کند.