برگزیدگان برتر

قرآن‌های عصر اموی پدیدآور
فرانسوا دروش
ناشر انتشارات بریل شابک 9789004255654 موضوع
معارف اسلامی
تاریخ اسلام
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   23

شُبهه در حقوق اسلام: تاریخ قواعد حقوقی، تفسیر و حقوق کیفری اسلام پدیدآور
انتصار رب
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج شابک 9781107080997 موضوع
فقه و حقوق اسلامی
دوره (ها)
   23

شرح حسن بن موسی نوبختی بر کتاب "کوْن و فساد" ارسطو پدیدآور
مروان راشد
ناشر دوگِرِیتِر شابک 9783110443646 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   23

مرواریدی در درون خودش: هرات و نقشه‌برداری خراسان (سده‌های ۱۵-۱۹ م.) پدیدآور
کریستینه نوله - کریمی
ناشر انتشارات فرهنگستان علوم اتریش شابک 9783700172024 موضوع
معارف اسلامی
دوره (ها)
   23

یادگارهای شهر رم از ایران پدیدآور
آنجلو میکله پیه‌مونتسه
ناشر انتشارت کتابخانه واتیکان شابک 9788821009105 موضوع
تاریخ ایران
دوره (ها)
   23

موزون و عقلانی: خوانش مقایسه‌ای دو رساله فارسی قرن 13 میلادی در فن شاعری پدیدآور
ژوستین لاندو
ناشر انتشارات دانشگاه سوربن شابک 9782878546187 موضوع
شعر و ادب فارسی
دوره (ها)
   23

دستور زبان پارتی و پهلوی (فارسی میانه) پدیدآور
دزموند دورکین - مایسترنست
ناشر انتشارات فرهنگستان علوم اتریش شابک 9783700175568 موضوع دوره (ها)
   23

پدیدآور ناشر شابک 9782859174576 موضوع دوره (ها)
   16